Grad Kragujevac je raspisao Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa, projekata i manifestacijau oblasti kulture sredstvima iz budžeta grada za 2021. godinu. Konkurs je raspisan 22. februara, otvoren je 30 dana, zaključno sa 24. martom, a objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Pravo učešća imaju sva udruženja registrovana za obavljanje kulturne delatnosti kao i drugi akteri koje prepoznaje Zakon o kulturi koji imaju status samostalnih umetnika, stručnjaka, kao i drugi subjekti u kulturi.

Kada je reč o Javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje programa, projekata i manifestacija u oblasti kulture, tu smo izgradili jedan kontinuitet koji je svakako važan i u tom smislu grad Kragujevac odudara od nekih drugih sredina i drugih gradova. Uz Novi Sad, Kragujevac opredeljuje najviše sredstava  za ove namene. Ovo je sedma godina kako raspisujemo konkurs. Dali smo šansu predstavnicima civilnog sektora da aktivno participiraju na kulturnoj sceni grada Kragujevca i pomažu nam da je zajednički kreiramo. Opredeljena sredstva iznose 17 miliona dinara. Prioritetne oblasti koje ćemo podržati ove godine su muzičko stvaralaštvo, likovne, primenjene umetnosti, arhitektura, umetnička fotografija, savremeni ples, tradicionalna igra, balet, filmsko stvaralaštvo, pozorišna umetnost – kaže Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu.

Detaljne informacije u vezi sa apliciranjem i uslovima konkursa nalaze se u tekstu konkursa.

Komisija će se pri odabiru  rukovoditi Uredbom Vlade Republike Srbije o merilima, kriterijumima i načinu izbora projekata, a to je usklađenost projekata sa opštim interesima u kulturi, ciljevima konkursa, inovativnost, kvalitet projekta, umetnički/stručni potencijali, finansijski plan i stepen uticaja na kulturni život grada.

izvor: https://www.kragujevac.rs/