Grad Kragujevac pokreće inicijativu za proglašenje zaštićenog područja gradskog parka „Jezero Bubanj“ u cilju zaštite područja od lokalnog značaja. Inicijativa kod Zavoda za zaštitu prirode Srbije se pokreće radi izrade Studije zaštite kojom se utvrđuju vrednosti tog područija. Predlog Inicijative utvrđen je na sednici Gradskog veća održanoj 22. marta i upućen je odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.
Područje gradskog parka „Jezero Bubanj“ predstavlja dragocenu prirodnu vrednost grada Kragujevca i već dugi niz godina proučavano je od strane lokalnih stručnih organizacija i institucija koje se bave zaštitom prirode i životne sredine. Kao takav gradski park „Jezero Bubanj“ značajno doprinosi očuvanju i unapređenju ekoloških karakteristika urbane sredine s obzirom na prisustvo različitih životnih sredina – kopnenih, obalskih, vodenih. Osim očuvanja ukupnog biodiverziteta šumadijskog područja, jezero predstavlja i privremenu lokaciju na migratornom putu posebno vodenih ptica. Imajući u vidu da je jezero stanište submerznih i emerznih biljaka i drugih organizama nesporno je da ima veliki značaj u razvoju prirodnih životnih sredina u urbanom području.
Trenutno je u izradi Izveštaj – Evidentiranje ekoloških pritisaka i procena stanja u akumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca u okviru projekta „Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija“ koji finansira EU, na kome su saradnici JKP “Vodovod i kanalizacija” i Prirodno – matematički fakultet u Kragujevcu. Cilj je da se na teritoriji grada Kragujevca utvrdi prisustvo invazivnih vrsta riba, makrobeskičmenjaka i algi, na osnovu čega se definiše ekološki potencijal pojedinačnih vodenih ekosistema.
Članovi Gradskog veća utvrdili su i predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Park jezero Bubanj“ i uputili u skupštinsku proceduru. Cilj izrade tog dokumenta su definisanje namene i načina korišćenja prostora i uređenje jezera, definisanje pravila uređenja i građenja, razvoj komunalne i saobraćajne infrastrukture, definisanje uslova i mera zaštite životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, energetske efikasnosti, pristupačnosti i zaštite od elementarnih nepogoda i nesreća.

izvor: Pres centar www.kragujevac.rs