Beograd, 21. maj, 2021. godine- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je onlajn susret „Intersektorska saradnja u interesu sve dece“ u okviru Projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Konferencija je na jednom mestu okupila više od 100 predstavnika lokalnih samouprava.

„Uspešna saradnja koja se trenutno na lokalu realizuje između obrazovnih institucija, lokalne samouprave, sistema socijale, sistema zdravstva i nevladinih organizacija pokazuje kako je neophodan angažman širokog spektra zainteresovanih strana kako bi se svakom detetu obezbedilo pravično okruženje i dobri uslovi za odrastanje“, istakla je državna sekretarka Anamarija Viček.

U okviru treće komponente Projekta „Komunikacija sa porodicama i decom iz osetljivih društvenih grupa“, realizuje se program grantova, ukupne vrednosti od 1,8 miliona evra kroz koji su 34 lokalne samouprave dobile finansijsku podršku, na osnovu izrađenih kvalitetnih predloga lokalnih projekata koji će se sprovoditi tokom tri godine, sa ciljem da se uspostavi i ojajača partnerstvo lokalnih institucija koje treba da doprinese inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Nakon godinu i po dana realizacije lokalnih projekata adaptirano je i opremljeno ukupno 48 novih prostorija za vaspitno-obrazovni rad, preko 2500 dece za sada je ili uključeno u predškolski sistem kroz poludnevni svakodnevni program ili pohađa fleksibilne programe (2-3 puta nedeljno) a preko 2300 roditelja je učestvovalo u radionicama o roditeljstvu, ranom razvoju, izletima, sportskim radionicama. Pored toga nabavljeno je 8 vozila za prevoz dece i mobilnih timova, ojačana je saradnja 159 partnerskih institucija na lokalnom nivou, a oko 900 muških članova porodica iz osetljivih grupa učestvovalo je sa decom u radionicama, edukacijama od strane centara za socijalni rad i lekara iz domova zdravlja, sportskim aktivnostima.

Na ovaj način napravljen je korak dalje u okviru glavnog cilja Projekta koji se odnosi na povećanje dostupnosti predškolskih ustanova, pravičnost i jednake mogućnosti za učenje i razvoj, podršku porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija kao i jačanje kapaciteta institucija JLS za pružanje usluga. Intezivnom intersektorskom saradnjom u prethodnom periodu ostvareni su zavidni rezultati, a to se najbolje vidi na primeru opština i gradova koji su se već na samom početku izdvojile posvećenošću, efikasnim i kvalitetnim radom lokalnih timova.

Do sada ostvarene rezultate predstavili su Zrenjanin, Šabac, Merošina, Leskovac i Odžaci. Ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pored državne sekretarke Anamarija Viček govorila je i Gordana Kosanović, savetnik pri kabinetu ministra.

O Projektu – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja već četvrtu godinu za redom sprovodi Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji se finansira uz podršku Svetske banke.

izvor i foto: Ministarstvo Prosvete Nauke i Tehnološkog razvoja