U svečanoj sali Skupštine grada, danas su potpisani ugovori sa udruženjima čije je projekte po objavljenom Javnom konkursu podržala Komisija za izbor projekata,programa i manifestacija u kulturi, koji se finansiraju/ sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca.
U ime grada,ugovore sa predstavnicima  Udruženja čiji su projekti podržani od strane Komisije za projekte u oblasti kulture,potpisao je Miljan Bjeletić,član Gradskog veća za kulturu.
Naime,grad Kragujevac je za finansiranje/ sufinansiranje projekata,programa i manifestacija u oblasti kulture, za 2021.godinu izdvojio iz budžeta grada ,16.5 miliona dinara.
Tako ,od ukupno 87  projekata koliko je učestvovalo na Konkursu,njih 57 projekata  je Komisija za projekte u kulturi podržala ali takođe podršku su dobili ii od strane Ministarstva kulture, R.Srbije istakao je Miljan Bjeletić.
Takođe je naveo, da grad Kragujevac svake godine izdvaja znatna novčana sredstva u cilju podrške programa i manifestacija koje organizuju razna udruženja i institucije u gradu.
Inače podržanim projektima su obuhvaćene različite oblasti umetničkog izražavanja i stvaranja.
Među podržanim projektima bili su i projekti Udruženja osoba sa invaliditetom,što je veoma bitno kao podsticaj za podjednak doprinos kulturi ,uključuvanjem osoba sa invaliditetom u sve tokove društvene zajednice.
Među njima, podržani projekti udruženja osoba sa invaliditetom su:
-Projekat,, Putovanje kroz kulturu na znakovnom jeziku”_ Udruženja tumača znakovnog jezika Srbije ,,Jedro” ;
-,, Moj svet” – Inkluzivno kreativne aktivnosti osoba sa autizmom”- Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Kragujevac;
-,, Obogatimo kulturno stvaralaštvo slepih” – Okružna organizacija Saveza slepih Srbije, Kragujevac;
-,,I tišina svoje zvuke ima” – Udruženje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga Kragujevac;
-,, Od inkluzivne FOTO radionice do izložbe – Pred objektivom”- Forum mladih sa invaliditetom, i
,,Odsjaj svile” – Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac.
Umetničko stvaralaštvo pokazano je u orojektimasu  kao:,,Hologramska prezentacija skulpture ,,Majka” ,Nikole Koke Janković;
Ug Opera Nova Kragujevac, za operu ,,Kralj Artur”
zatim festivalske manifestacije kao festival Vajb2021.god
Muzička omladina  iz Kragujevca za ,,Internacionalni festival Isidora Žebeljan .

Tekst:  Dušica Jokičević