Danas je u zgradi gradske Uprave održana Druga redovna sednica Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca.
Sednici su pored predsednika Saveta OSI Milana Stošića i dr.Gordane Damnjanović, članice Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu  prisustovali i predstavnici većine Udruženja OSI sa teritorije grada Kragujevca.

Na današnjoj sednici Saveta,razmatrane su tri tačke predloženog dnevnog reda :
1.Usvajanje zapisnika sa Prve sednice Saveta;
2.Aktuelno stanje u organizacijama  osoba sa invaliditetom u Kragujevcu,nakon  ukidanja vanredne situacije izazvane  pandemijom virusa COVID-19;
3.Razno

O svim tačkama dnevnog reda  prisutni su govorili iznoseći svoja iskustva i probleme ali i predloge i sugestije. Današnja sednica je inače održana posle duže pauze izazvane  usled pandemije, ali i tokom pandemije grad ,kao odgovorna lokalna samouprava ,vodio je računa o potrebama kao i o poteškoćama sa kojima su se suočavale osobe sa invaliditetom i pomagao u prevazilaženju istih.
Stoga,  grad Kragujevac je dobitnik Priznanja za pravovremeno delovanje u vanrednoj situaciji prema svim građanima, a naročito prema osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, za medije izjavila dr.Gordana Damnjanović.

tekst i foto: Dušica Jokićević