Na osnovu najnovijih analiza izvorske vode na javnim česmama, koje je obavio Institut za javno zdravlje, pet uzoraka su ispravna i bezbedna za upotrebu. To su česme u naseljima Šumarice, Divostin, Bubanj, Teferič i Beloševac. Voda na mernim mestima Košutnjak, Ždraljica, Kapovac, Petrovac Grujina česma i Bukurovac mikrobiološki je neispravna za upotrebu. Sve javne česme u Kragujevcu sa izvorskom neispravnom vodom, vidno su obeležene obaveštenjem „voda nije ispravna za piće“.
Inače, voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod hemijski i bakteriološki je ispravna za piće. Reč je o česmama u Pešačkoj zoni, Velikom parku, u naseljima Mala Vaga i Aerodrom, kao i kod hotela Zelengora.