Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa česama u Teferiču i Beloševcu. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u naseljima Šumarice, Divostin, jezeru Bubanj, zatim Košutnjaku, Ždraljici, Petrovcu, Grujinoj česmi, Bukurovcu i izvoru Kapovac.

izvor:

Gradska uprava za poslove organa Grada
Sekretarijat za komunikacije i poslove protokola
Odeljenje za komunikacije