Gradska uprava za poslove organa Grada – Odeljenje za vanredne situacije i planiranje odbrane, vrši prijem i obradu prijava građana za štetu nastalu usled olujnog nevremena u subotu 30. jula 2022. godine. Prijavu pisanim putem građani mogu podneti na Kružnom šalteru zgrade Uprave grada. Sve informacije na telefon Kol centra 505-800 i 505-824. Svi predati zahtevi biće prosleđeni nadležnim službama radi odlučivanja o osnovanosti prijave.

izvor i foto:

Gradska uprava za poslove organa Grada
Sekretarijat za komunikacije i poslove protokola
Odeljenje za komunikacije