Globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ ove godine na nacionalnom nivou krenula je iz Kragujevca, grada koji zbog onoga što čini na planu unapređenja ljudskih i manjinskih prava ima respektabilnu praksu i priznanja, rekao je ministar Žigmanov. Uprkos određenim pomacima koje smo učinili u normativnim okvirima i politike, još uvek registrujemo određene vrste slabosti, suočavamo se sa vršnjačkim nasiljem, nasiljem nad ženama, imamo probleme i izazove kada je u pitanju govor mržnje, zbog čega će ministarstvo raditi na afirmaciji kulture ljudskih prava i bolje pozicioniranje čitavog ovog koncepta unutar našega društva. U demokratskim državama postoji nulta tolerancija prema svakom obliku nasilja i tu smo da ga iskorenimo i da eventualne počinioce kaznimo primereno njihovim delima i da radimo na kulturi afirmacije onoga što je pozitivno i tu vrstu negativnih pojava dovedemo na što manju moguću meru. U afirmaciji preventivnih mera kada je reč o negativnim društvenim pojavama, ministarstvo će delovati decentralizovano, što znači da će podržati sve aktere od lokalnih samouprava, predstavnika nevladinih organizacija do specijalizovanih institucija poput lokalnih ombudsmana u svim delovima zemlje, poručio je ministar Žigmanov.

Nasilje nad ženama je kršenje ljudskih prava, manifestacija nejednake moći polova, tiha pandemija u senci iskusila ga je svaka treća žena u svetu. Rešavanje ovog problema zahteva sveobuhvatno reagovanje institucija, pravosuđa, stručnjaka i građana, a u prevenciju i edukaciju moraju se uključiti ne samo žene već i muškarci i ne samo devojčice već i dečaci, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Grad Kragujevac će u okviru svih osam poglavlja u oblasti nacionalnog strateškog dokumenta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja uključiti bezbednost žena i devojčica a u projektu smo i prevencije maloletničkih brakova. Predstoji nam formiranje pravilnika i planova za postupanje u svim institucijama jer u skladu sa Agendom 2030 nikoga nećemo ostaviti iza kolone. Od 25. novembra iz Kragujevca šaljemo poruku posvećenosti eliminaciji svih oblika rodno zasnovanog nasilja i nultoj toleranciji prema njima.  poručila je Damnjanović.

Izvor: www.gradkragujevac.rs