Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 8. decembra usvojila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je definisala kategorije onih građana koji ostvaruju prava na umanjenje mesečne obaveze plaćanja električne energije, gasa i toplotne energije. Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Novom uredbom su promenjeni cenzusi koji su vezani za ukupna primanja, kvadraturu stambene jedinice i odnose se na potrošnju električne energije, gasa i kao novina, toplotne energije. Takođe su uvedena i seoska domaćinstva sa jednom zgradom bez obzira na kvadraturu, i još jedna nova kategorija, pored primalaca novčane socijalne pomoći, primalaca dečijeg dodatka, kategorija primalaca Ovo konkretno znači da će biti povećan obim korisnika ovog prava kojih je do sada bilo 1200 – kaže Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Prema kriterijumima iz Uredbe, pravo na sticanje energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom, sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinara, domaćinstva sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva – ukupni mesečni prihodi, koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača, uvećavaju se za 12.328 dinara. Nova Uredba će stupiti na snagu 17. decembra.

Sve potrebne informacije o dokumentaciji koju je potrebno prikupiti kao i obrazac za prijavu nalaze se na prijemnom šalteru Gradske uprauvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica.

 

izvor: www.gradkragujevac.rs