Tretman suzbijanja krpelja biće izveden 21. jula, od 5 do 10 časova, Tretman će se sprovoditi sa zemlje, preparatima na bazi Deltametrina.

Insekticidi koji se koriste za suzbijanje krpelja u manjoj ili većoj meri mogu biti štetni po pčele pa je potrebna njihova zaštita.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs