Na Fakultetu medicinskih nauka svečano su uručene diplome studentima osnovnih i master studija koji su studije završili od decembra prošle godine.

Diplome je dobilo 23 doktora medicine i 15 strukovnih medicinskih sestara.

Fakultet medicinskih nauka dva puta godišnje dodeljuje diplome na svim studijskim programima – u decembru kada se obeležava Dan fakulteta i na Vidovdan.

Pošto je 28. juna organizovan upis na fakultet svečanost je ovog puta održana kasnije.

Diplome je dobilo 19 doktora medicine, dva magistra farmacije, dva doktora stomatologije i 15 strukovnih medicinskih sestara.

Najbrojniji su diplomci na master ishrani i suplementaciji, njih 12, slede master menadžeri u sistemu zdravstvene zaštite – 9 i pet mastera iz regenerativne medicine.

Fakultet medicinskih nauka je ove godine akreditovao integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs