U okviru redovnog Programa održavanja javnih zelenih površina radnici Sektora zelenilo JKP Šumadija Kragujevac tokom letnjeg perioda redovno obavljaju svoju delatnost na terenu uprkos visokim temperaturama koje su karakteristične za ovaj period godine.

Košenje travnatih površina najobimniji je posao ovog Sektora, pa je danas sva raspoloživa mehanizacija angažovana na više lokacija u gradu.

Radovi se izvode u naseljima Centralna radionica i Mala Vaga, kao i u ulicama Lepenički bulevar i Kneza Miloša.

Košenje zelenih površina obavlja se na Vojničkom groblju, na Đačkom trgu i ispred Knjaževsko-srpskog teatra, kao i na površinama korita reke Lepenice.

Nastavljeni su radovi na otklanjanju posledica nevremena u parku Ilina voda i u Velikom parku.

Uporedo sa ovim radovima vrši se orezivanje šiblja i žive ograde na trgu Mala Vaga i u ulici Kneza Miloša, polivanje rasade i drvorednih sadnica u centru grada, okopavanje rasade i izdanaka iz šiblja ispred kragujevačkog pozorišta, Prve kragujevačke gimnazije i na Đačkom trgu, okopavanje oko drvorednih sadnica sa čankovanjem u ulici Luja Pastera, kao i farbanje i zamena štafni na parkovskim klupama u naselju Aerodrom.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs