U Beogradu je počeo najveći kardiološki kongres „Sinergija”, u kome učestvuje više od 1.000 stručnjaka iz Srbije i šireg regiona jugoistočne Evrope. Ove godine učestvuje 56 međunarodnih i oko 100 domaćih predavača i eksperata.

Pored brojnih kardioloških novina, razmene iskustava i znanja, na kongresu će biti prezentovane i najnovije evropske preporuke za lečenje kardioloških bolesnika. Na taj način Srbija će biti prva zemlja u kojoj će ih autori i nosioci preporuka predstaviti stručnoj javnosti, nakon što su zvanično promovisane u avgustu na Kongresu Evropskog udruženja kardiologa u Amsterdamu.

“Sinergija” se tradicionalno održava osmi put i zamišljena je da olakša razmenu ideja i iskustava kroz međusobnu diskusiju i demonstraciju slučaja uživo, sa krajnjim ciljem poboljšanja brige o pacijentima u regionu jugoistočne Evrope. Da bi se to postiglo, godišnji sastanak „Sinergija” tradicionalno okuplja profesionalce sa Istoka (Indija, Kina i Japan) i Zapada (Evropa, Severna i Južna Amerika), kao i iz zemalja našeg šireg regiona, uključujući Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Grčku, Mađarsku, Makedoniju, Crnu Goru, Rumuniju, Srbiju i Sloveniju. Otuda i osnovni moto Sinergije: „Istok susreće Zapad u Srbiji”.