Prema danskim istraživačima, test krvi uzet nakon pobačaja koji se dogodio već u petoj nedelji trudnoće može pomoći da se objasni zašto je do njega došlo, a u nekim slučajevima i dovede do preventivnog lečenja.

Jedna od deset žena doživi gubitak trudnoće, a ovaj broj je još veći u zemljama u kojima se trudnoća sve češće javlja kasnije u reproduktivnom dobu.

Danski ginekolog Henriette Svarre Nielsen i njen tim istraživača nedavno su objavili studiju u britanskom časopisu The Lancet koja pokazuje da uzorak krvi uzet od majke ubrzo nakon abortusa već u petoj nedelji trudnoće može da utvrdi da li je fetus imao hromozomske anomalija.