U okviru inicijative “Sunčane škole na Zapadnom Balkanu” u gradu Kragujevcu biće postavljeni solarni paneli na šest osnovnih škola. Na završnom događaju regionalne inicijative, čiji je cilj da razvije model angažovanja ključnih društvenih aktera (državne škole, lokalne samouprave i lokalne zajednice) u oblasti energetske tranzicije, i to razvijanjem njihovih kapaciteta da upravljaju proizvodnjom čiste/obnovljive, u ovom slučaju solarne energije, koja se danas održala u Valjevu, prisustvovao je član Gradskog veća za obrazovanje Dušan Aleksić.

U Valjevu su postavljeni solarni paneli na šest škola i ovo je bila prilika da se razgovara o procesima koji prethode početku samostalne proizvodnje struje i uštedama koje nastaju.

Na inicijativu člana Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima Aleksandra Miloševića, ušli smo u proces koji prethodi postavljanju solarnih panela na šest kragujevačkih osnovnih škola. U prvoj fazi će biti odrađeno ispitivanje na 12 škola, od kojih će biti izabrano šest koje su najpogodnije za ovu namenu, rekao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje. Postavljanje solarnih panela pratiće edukacija đaka o značaju obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, a materijalna korist biće uštede novca koji je trošen za plaćanje električne energije. Šest škola postaće prozjumeri – proizvođači jer će koristiti električnu energiju koju sami proizvedu, a viškove vraćati u elektrodistributivni sistem i koristiti ih kasnije kada budu imali veću potrebu za električnom energijom, kazao je Aleksić, koji je danas obišao i jednu od škola u Valjevu na kojoj je postavljen solarni panel.

Regionalnu inicijativu “Sunčane škole na Zapadnom Balkanu” podržava i realizuje Fondacija za otvoreno društvo – Zapadni Balkan i Fondacija za otvoreno društvo – Srbija, a edukativnu komponentu će sprovoditi Beogradska otvorena škola. 

www.gradkragujevac