VojskaMinistar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da je predlogom bubžeta za 2016. godinu tom Ministarstvu opredeljeno 140 milijardi dinara,

što je manje novca u odnosu na ovogodišnji, ali je naglasio da ni jedno socijalno pravo neće biti uskraćeno.

Ministar Vulin je istakao i da su se tri dana pre isteka roka, prijavile 22.000 vojnih prenzionera za isplatu duga koji im država duguje od 2008. godine.

Vulin je rekao da će svako od penzionera dobiti u proseku 305.000 dinara, koje će im biti isplaćene u jednoj rati, u januaru 2016. godine.

Izvor: RTK