Odbornici

Predlogom odluke o budžetu Grada Kragujevca za 2016. godinu utvrđeni su ukupni prihodi, primanja, rashodi i izdaci u iznosu od 10 milijardi 836 miliona dinara.

Ukupan fiskalni deficit je 705 miliona dinara što je u dozvoljenim zakonskim okvirima od 10 odsto ukupnog budžeta, rekao je novinarima predsednik Skupštine grada Kragujevca, Milan Urošević najavljujući 35. sednicu parlamenta na kojoj će se pored ostalog raspravljati o predlogu lokalnog budžeta za narednu godinu.

On je dodao da je predviđeno umanjenje iznosa za zarade u organima Grada i indirektnim korisnicima budžeta za 3 odsto u odnosu na isplaćenu masu zarada u 2015. godini što iznosi skoro 40 miliona.

Ta sredstva su planirana za optremnine zaposlenih, a biće izdvojeno i 550 miliona dinara za zaostale zarade u javnim i javno komunalnim preduzećima.

Urošević je istakao da su budžetom planirana i sredstva za investiranje i rekonstrukciju dvorane Šumadija, škola i njihovih fiskulturnih sala kao i nabavku vozila za gradsku Čistoću.

Sednica Skuptine grada zakazan je za petak 11. decembra od 9 časova.

Izvor: RTK