Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izrazio je nadu da će Vlada Republike Srbije

učiniti napor da nađe prihvatljivo rešenje za problem bivših radnika koji su pogođeni izmenjenim odredbama Zakona o PIO o prevremenom penzionisanju.

U Udzruženju bivših radnika “Opcija 5″ su saopštili da je ministar Vulin na sastanku sa članovima Udruženja rekao da je potrebno uraditi detaljne analize i procene finansijskih efekata eventualnih mera kako bi se pronašlo zajedničko rešenje.

Posle sastanka sa Vulinom Udruženje bivših radnika ”Opcija 5” odlučilo je da odloži najavljene proteste sve dok se kroz razgovor traže rešenja.