Vulin1Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin kaže da je sadašnja vlada nije stvarala dugove, ali ih vraća i šest meseci duga prema 8.500 korisnika privremene novčane nadoknade za nezaposlene osobe sa prostora KiM biće od sutra isplaćeno.

Vulin je podsetio da je Vlada Republike Srbije 17. juna 2003. donela odluku o isplati posebne novčane nadoknade u slučaju nezaposlenosti za naše građane koji žive na prostoru Kosova i Metohije, kojih je oko 8.500 i istakao da je od 2003. do danas akumuliran dug prema tim ljudima u iznosu od šest rata.

“Prvi put, od 2003. godine, u januaru 2016. oni će biti u potpunosti izjednačeni sa primaocima novčane pomoći koji žive na prostoru centralne Srbije”, rekao je Vulin i naglasio da se država nije zadužila za to i nije podigla kredit, ali se, kako je rekao, drugačijom poslovnom politikom Nacionalne službe za zapošljavanje uspelo da se obezbede sredstva i za tu namenu.

“Od planiranih 8,9 milijardi dinara, koliko je bilo predviđeno finansijskim planom sa NSZ, ta služba je povukla svega 4,52 milijarde dinara iz budžeta i na taj način uštedela 4,38 milijardi dinara, samo u jednoj godini”, istakao je ministar rada.

Kako kaže, to se uspelo zahvaljujući povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenih lica na evidenciji, a takođe i zahvaljujući izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju koji je donet 2015.

“Ali to smo postigli i potpuno drugačijom politikom NSZ u smislu sopstvene štednje, odustajanja od svega nepotrebnog, i zahvaljujući takvoj politici, mi smo mogli da isplatimo šest mesečnih rata koje dugujemo od 2003. godine”, napomenuo je Vulin.

Vulin je ocenio da Haški tribunal je u slučaju Franka Simatovića i Jovice Stanišića pokazao da ne poštuje sopstvena pravila i da ih menja usred suđenja, čak i nakon završetka.

Ministar je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da njihovim privremenim puštanjem na slobodu do ponovnog suđenja Hag nije pokazao da je bolja institucija, ali da mu je svakako drago što se vraćaju u Srbiju.

“Oni na prvom mestu nije ni trebalo da se vraćaju u Haški tribunal, ali drago mi je što će moći da budu sa svojim porodicama, zaključio je Vulin.

Izvor: RTS