Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da će žene koje rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i majke koje obavljaju poljoprivrednu delatnost imati nadoknadu tokom porodiljskog odsustva.

To je predviđeno Nacrtom Zakona o finansijskoj podršci porodica s decom. Vulin je rekao da će uvođenjem novih kategorija koje imaju pravo na nadoknadu to biti najširi obuhvat do sada.

Novina je i da će od 1. jula porodilje nadoknadu dobijati direktno, a ne preko poslodavca. Vulin navodi da je to značajno jer više neće biti posrednika između porodilja i države.

Izvor: RTK