Poreska uprava objavila je da se od danas 01.02. do 17. 02. mogu podneti zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.

PDV1

Zahtevi se podnose u Poreskoj upravi.

Da bi se ostvarilo pravo, uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766 dinara.

Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 24.686.171 dinara.

Izvor: ikragujevac.com