Preduzetnici, mala i mikro preduzeća, koja od 1. januara zaposle najmanje dve osobe sa invaliditetom, stiču pravo na ćak 75 odsto sredstava utrošenih na poreze i doprinose za te radnike, a ova odluka važiće do kraja naredne godine, najavio je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Vulin podseća da angažovanje osoba sa invaliditetom poslodavcima omogućava niz povlastica, od raznih finansijskih olakšica do nabavke mašina ili uređenja poslovnog prostora.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, prošle godine je 6.600 osoba sa invaliditetom koristilo različite vrste finansijske podrške, a oko 4.000 invalidnih lica je zaposleno.

Izvor: RTK