Gradsko veće utvrdilo je predloge Odluka o davanju saglasnosti na Programe rada i Godišnje finansijske planove svih ustanova kulture i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Gradsko veće dalo je saglasnost da grad zaključi Ugovor sa Specijalnom ginekološkom bolnicom ”Genesis” iz Novog Sada radi pružanja usluge vantelesne oplodnje.

Grad je ranije doneo odluku da parovima koji ispunjavaju uslove sufinansira treći pokušaj iznosom do maksimalno 250 000 dinara u nekoj od 13 zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije.

Gradsko veće donelo je odluku o objavljivanju javnog poziva za prijavu predloga programa udruženja iz oblasti privrede u cilju dodele sredstava iz budžeta grada za 2016. godinu do iznosa od tri miliona dinara.

Doneta je i odluka o raspisivnju javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata, programa, aktivnosti i manifestacija u oblasti omladinskog aktivizma.

Izvor: RTK