Izdvojena
Kliknite na sliku i otvorite galeriju

U okviru projekta “Evropska podrška inkluzivnom društvu” juče je u Kraljevu dodeljeno 28 grantova za ustanove u 36 opština i gradova koje će se naredne dve godine baviti uslugama socijalne zaštite i obrazovanja.
U ime Gerontološkog centra, sertifikat je primila direktor Dr.Vesna Ranđelović, koju su joj uručili Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport i Ministar Aleksandar Vulin, za projekat “Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici”.
Projekat zajedno realizuju NVO Viktorija iz Kragujevca i Gerontološki centar. Period realizacije je 18 meseci, a iznos donacije je 89% ukupne vrednosti projekta koja je 253.396 evra.
Ciljne grupe su odrasla i starija lica u terminalnom stanju – oboleli od bolesti koje imaju progresivan tok. “Cilj projekta je uspostavljanje usluga palijativne nege u domu korisnika, privremenog zbrinjavanja i dugotrajne nege, a na ovaj način se zbrinjava čitava porodica”, izjavila je članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu politiku, G-đa Gordana Damnjanović danas na konferenciji za štampu u prostorijama Gerontološkog centra.
“Projektom će biti opremljen novoizgrađen blok za palijativnu negu u Gerontološkom centru Kragujevac, površine od 420 kvadrata, kapaciteta 26 kreveta, koje će omogućiti pružanje usluga za osobe kod kojih je završen period lečenja u zdravstvenim ustanovama, ali im je potrebna nega”, izjavila je direktorka Gerontološkog centra, G-đa Ranđelović. Usluge kućne palijativne nege će se pružati kao podrška porodici koja se stara o svom članu, u periodu kada su odsutni zbog radnih i drugih obaveza.
Pored usluga zdravstvene nege, biće obezbeđena i psihološka, duhovna i emocionalna podrška, kao i podrška porodici, a usluge palijativne nege će pružati multidisciplinarni i mobilni tim koje čine lekari, socijalni radnici, psiholog, medicinske sestre, negovatelji i gerontodomaćice.