Uručenjem sertifikata učesnicima projekta “Novi poslovi za mlade u IKT sektoru“, koji su u partnerskoj organizaciji sproveli Razvojni biznis centar i IKT Klaster Centralne Srbije, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i podršku Grada Kragujevca a u okviru Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade, završen je projekat čija su ciljna grupa mladi nezaposleni od 18 do 30 godina starosti.

IKT

Tim povodom, u Zgradi grada održana je završna konferencija na kojoj su saopšteni rezulati projekta, predstavljeni promo film o projektu i primeri dobre prakse lokalnih inicijativa u povećanju zapošljivosti mladih.

Cilj projekta je da se generiše novo zapošljavanje mladih kroz finansijski povoljnu i brzu intervenciju u okviru koje mladi, a nezaposleni ljudi sa osnovnim IT znanjem dobiju specijalizovanu obuku u skladu sa potrebama poslodavaca kompanija članica IKT sektora Centralne Srbije.

U okviru projekta praktična znanja i veštine za rad u IKT sektoru, tokom mesec i po dana koliko je trajala obuka, steklo je 20 mladih ljudi, 13 je pohađalo stručnu praksu u kompanijama, članicama IKT Klastera, a šestoro je zasnovalo radni odnos u nekoj od kompanija – rekao je Nemanja Jovičić, koordinator projekta i i zamenik direktora u Razvojnom biznis centru i dodao da je u planu da se taj broj uveća.

Gradski savet za zapošljavanje doneo je zaključak da će naredne godine ovakav model poslovanja biti uveden u Lokalni akcioni plan zapošljavanja i na taj način će biti obezbeđena održivost projekta.

Sličan model se upravo sada testira u okviru nedavno započetog projekta u sektoru metaloprerađivačke industrije gde su identifikovani mladi sa osnovnim znanjima u toj oblasti a sa druge strane postoje kompanije – poslodavci koji imaju potrebu da zapošljavaju ljude tih profila. U ovom slučaju, objašnjava Jovičić, potrebna je intervencija da se jaz između stečenog znanja i veština mladih ljudi popune kako bi poslodavci dobili profile koji im trebaju.

Prema rečima koordinatora projekta za opstajanje ovakvih i sličnih projekata veoma važna je međusektorska saradnja koja podrazumeva uključivanje civilnog, javnog i biznis sektora. U ovom slučaju akteri civilnog sektora su Razvojni biznis centar i IKT Klaster Centralne Srbije, kompanije članice IKT sektora su deo biznis sektora. Grad Kragujevac, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za mlade su dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta.

Izvor: ikragujevac.com