Vlada Srbije je u ovoj godini, koja je proglašena Godinom preduzetništva, opredelila za podršku privatnoj inicijativi više od 16 milijardi dinara, od kojih je oko 4,4 milijardi bespovratno, izjavio je ministar privrede Željko Sertić.

On je na predstavljanju Godine preduzetništva kazao da će 11,38 milijardi dinara biti opredeljeno za kredite i garancije.

Kreće se sa 33 vida različite finansijske i nefinansijske pomoći koja će se zasnivati na tri stuba”, rekao je Sertić.

Prvi stub razvoja preduzetništva biće unapređenje poslovnog okruženja, drugi stub je direktna podrška poslovnom sektoru koja će biti finansijska i nefinansijska, treći stub podrške je razvoj preduzetničkog duha kroz edukacije, promociju događaja i projektne aktivnosti.

Sertić je rekao da će sve što će se realizovati biti javno i moći će da se prati preko sajta www.godinapreduzetnistva.rs