U 2016. – Godini predzetništva Vlada Srbije opredelila je više od 16 milijardi dinara za podršku ovom sektoru. Oko 4,4 milijarde preduzetnicima će biti dodeljeno bespovratno.

U Ministarstvu privrede i Privrednoj komori Srbije kažu da je veoma važan i nefinansijskih segment, odnosno promocija preduzetničkog duha i malih i srednjih preduzeća kao razvojne perspektive domaće ekonomije.

Trideset tri mere pomoći koje se zasnivaju na tri stuba – tako u Ministarstvu privrede slikovito objašnjavaju podršku malim i srednjim preduzećima u 2016.

U godini preduzetništva prvi stub biće unapređenje poslovnog okruženja, regulisanje zakonkog okvira i administrativnih procedura.

Drugi se zasniva na 16 milijardi dinara iz državne kase koje će biti podeljene ili pozajmljene malim i srednjim kompanijama i preduzetnicima.

Treći stub je razvoj preduzetničkog duha kroz edukacije i promocije, kakav je i Karavan omladinskog preduzetništva koji je nedavno posetio Kragujevac.

Važnost i potencijale omladinskog, ženskog i socijalnog preduzetništva ističu i u Ministarstvu privrede i podsećaju na mere predviđene Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća.

Uz mere podrške predtavljeno je i istraživanje Svetske banke u kojem se više od 40 odsto ispitanika izjasnilo da je u stanju da otpočne posao, ali samo 8 odsto je spremno da se angažuje jer smatraju da je otpočinjanje privatnog posla veoma rizično.

Ispitanici su naveli da ih nestabilnost tržišta, nedostatak novca, visoki porezi i nameti, kao i birokratske prepreke sprečavaju da započnu sopstveni biznis.

Izvor:RTK