Prema informaciji Uprave za vanredne situacije, na području Kragujevca nivo vodotokova je blago povećan, ali nema izlivanja.

U opštini Aranđelovac je došlo do manjih izlivanja reke Kubršnica. Na teritoriji opštine Batočina stanje je redovno, za sada ne postoje nikakvi problemi.

Reka Lepenica je u svom koritu, dok je reka Uglješnica u blagom porastu.

U opštini Knić u gornjem i donjem toku reke Gruže došlo je do manjih izlivanja reke na okolne njive. Došlo je do manjih izlivanja reke Ribeš i okolnih potoka. Za sada nema ugroženog stanovništva.

Na teritoriji opštine Lapovo svi propusti i mostovi su protocni i nema zagušenja. Nivo potoka je u manjem porastu.

U opštini Rača sve reke su u koritu. Stanje je trenutno pod kontrolom. Stanje na hidroakumulacijama na teritriji šumadijskog upravnog okruga je redovno i trenutno nema opasnosti od izlivanja.

Izvor: RTK