U Kragujevcu održana  završna konferencija u okviru projekta „Standardizacija programa rada sa počiniocima nasilja u porodici sa odgovarajućom podrškom žrtvama“.

Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ u okviru Savetovališta za brak i porodicu i Oaza sigurnosti pilotirali su predlog standarda programa rada sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima od novembra 2018. godine. Projekat je finansiran i podržan od strane UNDP-ija u okviru programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II’’.

Kliknite na sliku da otvorite galeriju

Osnovno polazište standarda je da programi rada sa počiniocima mogu ispuniti svoju svrhu jedino ukoliko se sprovode u saradnji sa specijalizovanim servisima za podršku žrtvama nasilja, odnosno ako su usmereni na obezbeđivanje sigurnosti i bezbednosti žrtava.

Osnovni cilj projekta je:

  1. Usklađivanje programa rada sa počiniocima nasilja ( PRPN) sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
  1. Da PRPN budu deo integrisanog , sistemskog odgovora na nasilje nad ženama , čija je osnovna svrha sprečavanje nasilja i povećanje bezbednosti žrtava , kroz direktan rad sa počiniocima nasilja i pružanja odgovarajuće podrške žrtvama

Pilotiranje je donelo značajna iskustva,  u cilju bolje, kvalitetnije međusektorske saradnje i upravljanja rizicima od ponavljanja nasilja.

Foto/video:Bojan Radošević