Krst na ulasku u grad Kragujevac od večeras do 10. decembra biće osvetljen narandžastom bojom koja je simbol borbe protiv nasilja nad ženama.

Na taj način pridružiće se međunarodnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Pored toga, u saradnji sa Kancelarijom za mlade i partnerima Centrom za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica i udruženjem Oaza sigurnosti, učestvovaće na brojnim onlajn aktivnostima i biti deo ovogodišnje kampanje koja se realizuje u preko sto država sveta.

Nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Podaci pokazuju da su jedna od tri žene u svetu prebijene, prisiljene na seksualni odnos ili su doživele neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja, kaže dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Za suzbijanje i efikasnu zaštitu od nasilja od presudnog je značaja međusektorska saradnja i u tom smislu važno je napomenuti da Grad Kragujevac finansira uslugu prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici koju pruža Centar Kneginja Ljubica Kragujevac. Prihvatilište obezbeđuje smeštaj za žrtve nasilja u porodici na tajnoj adresi i uz potpunu diskreciju za osobe koje se jave. Pored boravka u prihvatilištu, obezbeđene hrane i osnovnih životnih potrepština, korisnicama se pruža pomoć psihologa, psihoterapeuta, pravna pomoć i pomoć socijalnog radnika. Svaka korisnica, u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima, može da izabere kurs za obuku ili prekvalifikaciju za određena zanimanja u cilju pronalaženja posla. Saradnja sa policijom, sudstvom, Centrom za socijalni rad kao i zdravstvenim institucijama i udruženjima, svakodnevno se unapređuje i trenutno je na nivou iznad proseka u odnosu na ostala prihvatilišta za žrtve nasilja u porodici, u zemlji i regionu, istakla je ona.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama obeležava se širom sveta i počinje 25. Novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava i obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava. U ovom periodu je 1. decembar – Svestki dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 6. decembar kada se u svetu obeležava godišnjica Montrealskog masakra.

Ove godine pridružili smo se evropskoj mreži za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici kao i nacionalnoj mreži OPNA, u realizaciji onlajn kampanje „Odgovorni zajedno 2020“. Tema ovogodišnje kampanje je digitalno nasilje kao globalni i narastajući problem koji pogađa čak 73% žena u svetu okupila je veliki broj evropskih organizacija i uključuje tri grupe: mlade, širu javnost (odrasle) i profesionalce i stručnjake, a realizovaće se onlajn deljenjem promo i edukativnog materijala na društvenim mrežama, sajtovima sa ciljem podizanja svesti građana, objašnjava Marija Đoković, koordinatorka Kancelarije za mlade. Povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava u saradnji sa fondacijom „Tijana Jurić“ biće predstavljen Amber alert sistem za upozoravanje javnosti koji se pokreće kao pomoć u traženju nestale dece, rekla je koordinatorka.

 

 

 

 

izvor i foto: https://www.kragujevac.rs/