Likovnom izložbom slika od prirodnog materijala (grupni rad) učenika OŠ “Radoje Domanović” i portreta poznatih ličnosti autora Mladena Mladićević, Udruženje ispraća 2020.god. sa željom da nam 2021. bude “zdrava” i uspešna.