Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima obaveštava građane i pčelarska društva da će 22. i 23.aprila 2021.godine (četvrtak i petak), ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u prepodnevnim satima biti izvedena akcija suzbijanja larvi komaraca. Akcija će se sprovesti u priobalju reka i potoka, Šumaričkog jezera i jezera "Bubanj". Tretiranje larvi komaraca će
biti izvedeno uređajima sa zemlje, visokoselektivnim biološkim preparatom, tako da nisu potrebne nikakve posebne mere predostrožnosti.

izvor: Pres centar www.kragujevac.rs