Gradsko veće na sednici održanoj 20. aprila razmatralo je još jedan vid sektorske pomoći ugostiteljima, a reč je o naknadi za korišćenje javnih poršina na teritoriji grada Kragujevca. Predlogom, koji je upućen u skupštinsku proceduru na razmatranje i odlučivanje, grad Kragujevac predvideo je umanjenje naknade za letenje bašte od 99 posto. Olakšica se utvrđuje za period od 1. aprila pa do ukidanja vanredne situacije u Kragujevcu, a najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

To je, prema rečima gradonačelnika Nikole Dašića samo jedan vid sektorske pomoći iz programa ekonomskih mera podrške privredi. Mere su donete 21. septembra i bile su oročene do ukidanja vanredne situacije, a najkasnije do 31. decembra prošle godine.
Usled nepromenjenih okolnosti, koje su nastale zbog epidemije koronavirusa, grad Kragujevac je odlučio da produži mere kako bi ublažio ekonomsku situaciju privrednika koji obavljaju delatnost najviše pogođenu merama za sprečavanje širenja epidemije, a to je ugostiteljstvo. Zbog toga je početkom marta odlučeno da se trajanje programa ekonomskih mera podrške produži do kraja tekuće godine.
To znači da sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u prostoru koji je u svojini grada ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine u visini od 50 posto.
Zbog nemogućnosti obavljanja registrovane delatnosti u uslovima vanredne situacije u Kragujevcu, vlasnici noćnih barova i diskoteka oslobađaju se plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme u iznosu od 99 posto do ukidanja vanredne situacije u Kragujevcu, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.
Treća mera bila je olakšica odnosno umanjenje godišnje naknade za korišćenje javne površine za 20 posto od propisanog iznosa. Imajući u vidu da su okolnosti za rad ugostitelja otežane, odnosno uslovljene organičenjima utvrđenim epidemiološkim merama, predlažemo odbornicima Skupštine grada da se olakšice za bašte uvećaju sa 20 na 99 posto. Svesni smo ekonomskih posledica koje ugostitelji trpe tokom vanredne situacije u Kragujevcu, koja je na snazi od 27. juna prošle godine i želimo da ovim vidom dodatne pomoći, a u svetlu mera podrške privredi koje je usvojila Vlada Srbije, ublažimo ekonomske posledice pandemije u toj privrednoj grani, poručio je Dašić.

izvor: www.kragujevac.rs