Danas je u zgradi Skupštine grada održana konferencija za novinare, na temu ,,SOS telefon”  koji je namenjen žrtvama porodičnog nasilja. Inače, Projekat ,,SOS telefon, podrška  ženama, žrtvama  nasilja u porodici” koji je podržao UNDP, Koordinacino telo za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, a finansiran od strane Kraljevine Švedske, koji realizuje Udruženje,,,OAZA SIGURNOSTI”, podržan je i od strane grada. O značaju Projekta za medije su govorile, Mina  Mijailović, predsednica UO Udruženja ,,OAZA  SIGURNOSTIi” i koordinatorka  Projekta ,,SOS telefon”, Vera Simić, advokatica iz Kragujevca i dr.Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu .

Sam Projekat traje 6 meseci i cilj je istog, da do decembra 2021. Udruženje ,,Oaza sigurnosti” će putem  otvorenog SOS telefona, pružati pomoć i podršku ,ženama žrtvama nasilja u porodici.
Cilj Projekta je unapređenje zaštite žena žrtvama nasilja u porodici, kroz mogućnost traženja pomoći putem SOS telefona ,ali ne samo putem telefona ,podrška  će biti pružena i putem drugih vidova komunikacije: viber ,skajp , watshup, i drugih aplikacija, koje se primenjuju  u okolnostima trenutnim kao što je covid-19, rekla je za medije Mina Mijailović.
Vrednost Projekta je 5000 dolara. Takođe je još jednom podsetila potencijalne žrtve nasilja na brojeve telefona na koje mogu zatražiti pomoć a to su: 034/332-048 i 063/1029833, koji je 24 sata dostupan kao i to da se za pomoć i podršku mogu obratiti neposredno u prostorijama Udruženja svakim radnim danom u terminu od 08- 14 časova.

Vera Simić, advokatica iz Kragujevca je za medije rekla ,da Udruženje ,,OAZA SIGURNOSTI” još od 2008. godine  pruža podršku ženama koje su žrtve nasilja.
Kako bi javnosti bolje pojasnila ,budući da kao advokatica već godinama učestvuje sa profesionalnog aspekta u sporovima gde je predmet nasilje,  navela je da je u osnovi nasilja, pre svega kontrola i moć od strane nasilnika. Što se tiče ,, moći ,” nasilnika ona može biti od finansijske,  i bilo koje druge, a kontrola, postoji kada nasilnik  kontroliše da žrtva bude izolovana kako od porodice tako i od drugih i u tom smislu žrtva često ne prepoznaje nasilje, a kada je prepozna, dolazi u situaciju da nema saznanje kome da se obrati za pomoć.
Istakla je da žrtva prolazi težak period, jer se od momenta traženja pomoći susreće sa mnogim institucijama gde svaki put iznova mora da objasni i priča o onome što je preživela i neretko nailazi na nerazumevanje i neku vrstu ,, osude ,što je nedopustivo.

Najveću traumu tzv.viktimizacije, žrtva doživljava u sudskom postupku, gde advokati suprotne strane nastoje da ,,odobrovolje,, žrtvu, i na taj način ista biva izmanipulisana i vraća se na početak…
Na SOS telefon javljaju se žrtve nasilja ne samo iz Kragujevca već iz cele Šumadije i da prošle godine su imali oko 110 sudskih pistupaka.
Navela je da Projekat finansira UNDP a da ,Udruženje radi samostalno i volonterski pružajući pravnu i moralnu podršku žrtvama nasilja u porodici.

U ime grada, dr Gordana Damnjamović je za medije rekla, da  grad Kragujevac  od 2007/ 2008 .godine sarađuje sa civilnim sektorom i da kao grad veliku pažnju posvećuje rodnoj ravnopravnosti.
Istakla je da  Udruženje ,,OAZA SIGURNOSTI”  je inicijator, tj jedno od prvih potpisnika Protokola o intersektorskoj saradnji,, u koju su se kasnije uključivale i ostale institucije u gradu, koje su vremenom propisale procedure i pravila u  situacijama nasilja oko zbrinjavanja i pružanja pomoći ženama koje su doživele nasilje. Naša zemlja se kao potpisnica Konvencije Saveta Evrope 2013.godine, obavezala na formiranje SOS savetivališta Tako da počev od ,,Sigurne kuće” kao instrumenta pomoći tako grad vodi računa o kontinuranoj saradnji zdrravstva, socijalne službe i pravosudnih organa u rešavanju ovih problema .Naši prioriteti su  da u narednim godinama  pored  instrumenata kao što je ,,Sugurna kuća”  razvijemo i druge mehanizme  od rešavanja stambenih problema , upošoljavanja kao i pružanje pomoći ne samo ženama žrtvama nasilja već  i njihovoj deci  uključivanjem u školski sistem i normalno odrastanje,rekla  je dr Gordana Damnjanović.

tekst i foto: Dušica Jokićević