Stručni tim Centra za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, uspešno je aplikovao prvu terapiju lutecijumom, pacijentu koji ima metastatski karcinom prostate, a koji je prethodno verifikovan u jednoj klinici u inostranstvu.

Karcinomi prostate u svom kliničkom toku često daju udaljene metastaze, što je praćeno intenzivnim bolovima uz dramatično narušavanje kvaliteta života takvih bolesnika.

Oni su „vezani za krevet“, što otvara mogućnost nastanka daljih komplikacija.

Poseban entitet predstavlja ona forma karcinoma prostate koja je hormonski nezavisna, odnosno kastracijski rezistentna forma ovog karcinoma, koja zbog svoje specifične biologije predstavlja veliki terapijski izazov, iz razloga njegove rezistencije na mnoge vrste terapije.

Terapija 177Lu-PSMA se sprovodi u više ciklusa sa razmakom od nekoliko nedelja ili meseci između ciklusa, a pacijent je pre ove u Kragujevcu primio dve u Nemačkoj.

Na osnovu publikovanih podataka, kod velikog broja pacijenata ovo predstavlja veoma efikasno terapijsko sredstvo.

Centar za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac više decenija radi radionuklidnu terapiju različitih vrsta karcinoma, a prvi je u ovom delu Evrope počeo sa terapijom neuroendokrinih tumora.

Kragujevački Centar za nuklearnu medicinu je postao referentna ustanova kada je reč o radionuklidnoj terapiji, a na dobrom je putu da to postane i sa terapijom lutecijumom.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs