U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac u toku je sanacija Urgentnog centra, Klinike za pulmologiju i operacionog bloka.

Radovi se izvode nezavisno od najavljene izgradnje novog objekta ove zdravstvene ustanove i rekonstrukcije postojećih, a u cilju stvaranja boljih uslova za rad medicinskog osoblja i zbrinjavanje pacijenata.

Sanacija Urgentnog centra obuhvata radove na fasadi, garaži i prijemnom delu.

Urgentni centar je fizički odvojen od ambulantno-polikliničkog dela, koji će biti saniran naredne godine, za kada je planirana potpuna sanacija čitavnog prizemlja.

Najobimniji radovi se izvode na Klinici za urologiju, koja se nalazi u objektu izgrađenom dvadesetih godina prošlog veka.

U toku je i sanacija operacionog bloka. Zbog letnjeg režima rada, koji podrazumeva hitne intervencije i operacije karcinoma, u funkciji su dve od ukupno osam operacionih sala, dok se u preostalih šest saniraju podovi i izvode radovi na elektroinstalacijama.

Sanacija pojedinih delova Univerzitetskog kliničkog centra izvodi se nezavisno od najavljene izgradnje novog objekta ove zdravstvene ustanove i dogradnje i rekonstrukcije postojećih. Realizacija tog projekta trebalo bi da počne u drugoj polovini naredne godine.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs