U okviru projekta „Povećano zapošljavanje žena 45+ kroz rodno odgovorne politike zapošljavanja“ koje sprovodi udruženje „Žene na prekretnici“ iz Beograda sa partnerskim organizacijama, u zgradi Gradske uprave održan je sastanak na kome su predstavnici institucija i lokalne samouprave razgovarali o realizaciji mera predviđenih Lokalnim akcionom planom za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca i problemima sa kojima se suočavaju žene starije od 45 godina u potrazi za poslom. U ime Grada Kragujevca sastanku su prisustvovati članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Gordana Damnjanović i član Gradskog veća za privredu, Radomir Erić.

Cilj današnjeg sastanka je usaglašavanje potreba poslodavaca i nezaposlenih žena starijih od 45 godina, pre svega imajući u vidu da starija ženska populacija ima znanja, veštine i umeće da obavlja sve poslove za koje žene konkurišu. Takođe, ono što je jako bitno je da one nikada ne beže od dodatnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, dakle spremne su da uče i da se prilagode traženim radnim mestima – kazala je Snežana Milisavljević iz Udruženja „Putokaz“.

Udruženje „Putokoz“ Kragujevac je zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, pre svega sa resorom za socijalnu politiku i resorom za privredu, uspelo da u Lokalnom akcionom planu ѕa rodnu ravnopravnost grada Kragujevca za period 2022-2024. godine, žene starije od 45 godina budu prepoznate kao teže zapošljiva kategorija i samim tim obuhvaćene merama ekonomskog osnaživanja ranjivih kategorija žena.

Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu istakla je da je Grad Kragujevac jedna od prvih lokalnih samouprava koja je još 2013. godine usvojila Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti i principe rodne ravnopravnosti inkorporirala u svoja strateška dokumenta.

U Lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost 2022-2024, žene starije od 45 godina su prepoznate kao teže zapošljiva kategorija, sa konkretnim merama i aktivnostima. Današnji sastanak je organizovan sa ciljem da se na lokalnom nivou uspostavi dijalog svih zainteresovanih partnera kako bi se otvoreno razgovaralo o problemima zapošljavanja žena starijih od 45 godina i merama koje bi mogle da doprinesu povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada – kazala je Damnjanović.

Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu kazao je da grad već duži niz godina preduzima aktivne mere zapošljavanja teže zapošljivih lica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Kroz aktivne mere zapošljavanja, predvideli smo da žene koje imaju programe samozapošljavanja, otvaranja novih privrednih subjekata, agencija, bivaju drugačije bodovane odnosno imaju povoljniji status za dobijanje sredstava ѕa otpočinjanje sopstvenog posla. Mislim da smo na dobrom putu da u saradnji sa NSZ i državom barem umanjimo taj broj nezaposlenih žena iz kategorije 45+ – kazao je Radomir Erić.

 

Izvor (tekst i foto): www.kragujevac.ls.gov.rs