Više od milion izbeglica iz Sirije, Iraka i Avganistana nadire u Srbiju preko Turske i uskoro će preći našu granicu! Ovo dramatično upozorenje izdao je Komesarijat za izbeglice, koji naglašava da ukoliko međunarodna zajednica ne pomogne Beograd neće moći da se nosi sa prilivom tolikog broja ljudi!

Poslednjih nedelja desetine hiljada migranata već je prešlo srpsko-makedonsku granicu sa ciljem da sedokopa zapadnoevropskih zemlaja. Tako nove, nepregledne kolone ljudi koje su primećene u Turskoj, kao i najava Mađarske da će žičanom ogradom zatvoriti granicu sa Srbijom prete da izazovu humanitarnu katastrofu.

– Srbija je na udaru miliona ljudi koji su napustili svoje zemlje i mi ne možemo sami da se izborimo s tim. Migracija ne može da se zaustavi u Srbiji, kao što u njoj nije ni počela. Potrebna nam je pomoć u hrani, lekovima, novcu i tehničkoj opremi – kaže ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.

Da se u Srbiji poslednjih dana naglo povećao broj migranata jasno se vidi i na ulicama Beograda koje su preplavljene Sirijcima i Iračanima. Leže po parkovima iznemogli od pešačenja, ima ih i po prodavnicima gde obnavljaju odeću uništenu tokom puta, dok drugi ugovaraju prevoz do Mađarske.

Izvor: Informer