Medijacija u Srbiji, efikasnije i humanije rešavanje problema, tema je skupa održanog u Kragujevcu.

Novi zakon u ovoj oblasti počeo je da se primenjuje od januara ove godine, ali je to još uvek u našim uslovima nedovoljno razvijeno područje rada.

Medijacija je vansudski način rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrastan medijator pomaže stranama u sporu.

Medijatori u Srbiji osnovali su udruženje kako bi se efikasnije i bolje organizovali u toj oblasti. Skup u Kragujevcu takođe bi trebalo da doprinese pozitivnim pomacima.

Posle godinu dana od donošenja Zakona o medijaciji u Srbiji se malo toga promenilo u vezi sa ovakvim načinom rešavanja spora izmedju zavađenih strana, dok su iskustva iz sveta, više nego pozitivna.

Ako ništa drugo, medijacija otvara brži, efikasniji i što je najvažnije jeftiniji put ka pomirenju.

To je ono što treba znati i naravno biti spreman na praštanje.

Ovom prilikom bilo je reči i o obuci za medijatore i uslovima pod kojima neko može da se bavi ovim poslom, kao i da se zvanično akredituje i bude upisan u registar Ministarstva pravde.

Izvor: RTK