U Gradskoj upravi u toku je podnošenje zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa za ovu godinu.

Po novoj Uredbi koja je usvojena krajem 2015., energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Procenjuje se da u Kragujevcu ovo pravo može ostvariti više od pet hiljada građana.

Osnovni kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, po novoj Uredbi su broj članova domaćinstva, njihov ukupan mesečni prihod i imovno stanje.

Pravo na 120 kilovata besplatne električne energije ili 35 kubnih metara gasa ima jednočlano domaćinstvo sa prihodom do 13.595 dinara i mesečnom potrošnjom do 480 kilovata.

Ugroženi kupac može se opredeliti ili za korišćenje prava na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije ili za određene količine prirodnog gasa.

Energetski zaštićenim kupcima računi za gas biće umanjeni za prva tri i poslednja tri meseca u 2016.

Novom Uredbom predviđene su i novine.

Nakon podnošenja zahteva organ lokalne samouprave ima rok od 30 dana da donese rešenje o sticanju statusa ugroženog kupca ili da odbije zahtev.

Rešenje važi najduže do kraja kalendarske godine.

Izvor: RTK