Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ne umanjuje nijedno postojeće pravo, već olakšava porodiljama uslove za ostvarivanje prava, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

“Novina predloga zakona jeste način obračuna porodiljske naknade. Kao osnov za utvrđivanje naknade, umesto dosadašnje osnovne zarade uvećane za minuli rad u poslednjih 12 meseci, prema Nacrtu zakona u obračun ulazi osnovica na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u periodu od 18 meseci pre otvaranja porodiljskog bolovanja”, objašnjavaju u ministarstvu.

Da država brine o budućim majkama, tvrde nadležni, pokazuje i promena načina isplate porodiljske naknade, prema kojoj će se od 1. jula 2016. godine naknada isplaćivati direktno porodiljama na račun, a ne na račun poslodavca kao do sada.

Izvor: RTK