Vlasnice poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji imaće ubuduće pravo na porodiljsku naknadu koja će im se obračunavati u skladu sa osnovicom na koju se plaćaju porezi i doprinosi njihovog domaćinstva.

Na listi žena čije će odsustvo s posla dok brinu o deci takođe biti plaćeno, biće i one koje rade na privremenim i povremenim poslovima.

Ovo su najvažnije novine koje predviđa Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.