Predlogom budućeg propisa planirano je da majke imaju pravo na mesečnu naknadu do punoletstva trećeg deteta, a visina sume, koja će se isplaćivati iz demografskog fonda, zavisiće od „mogućnosti budžeta Republike Srbije“.

O tome koliko bi ona mogla da iznos se još razgovara i nije sigurno da li će biti samo simbolična ili će biti neka vrsta plate za majke. O tome će odlučiti demografski fond koji bi trebalo da osnuje Vlada Srbije. Trenutno se spekuliše o 20.000 dinara mesečno.

Pravo na nadoknadu neće imati samo majke koje su u braku, već sve one koje su rodile treće dete, bez obzira na to da li su deca iz jednog, dva ili više brakova, da li su bračna ili vanbračna, a razmatra se i mogućnost da ovo pravo bude priznato i samohranim očevima sa troje dece.

Takođe, pravo će imati i majke koje su zaposlene, ali i one koje nisu u radnom odnosu.

Izvor: ikragujevac.com