Omladina JAZAS-a Kragujevac i AS centar pozivaju sve mlade i starije sugrađane na edukativne radionice o polno prenosivim infekcijama i HIV/sidi. Radionice su besplatne i organizuju se u okviru projekta “Mladi koji žive sa HIV-om udruženi za zastupanje svojih interesa doprinose unapređenju svog položaja“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.

JAZAS

Cilj radionica je da se mladi upoznaju sa osnovama reproduktivnog i seksualnog zdravlja sa fokusom na prevenciju polno prenosivih infekcija i HIV-a i da steknu veštine tolerantnog pristupa u radu sa osetljivim grupama (komunikacijske i veštine nenasilja).

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, od janura do 20. novembra 2015. godine novodijagnostikovano je 130 osoba sa HIV-om, od čega je 36% u kategoriji 20-29 godina, a tri osobe su uzrasta 15-19 godina, odnsno 50 osoba spada u kategoriju mladih. Prema zvanično dostupnim podacima u Srbiji trenutno živi 2076 osoba inficiranih HIV-om, a procenjuje se da još 1100 osoba u našoj zemlji ne zna da je inficirano.

Radionica je prvenstveno namenjena mladima, ali poželjno je prisustvo osoba svih uzrasta. Edukacije biće održane u Kancelariji za mlade Kragujevac (Save Kovačevića 5) u ponedeljak, 15. februara sa početkom u 12h.

Izvor: ikragujevac.com