U Kliničkom centru Kragujevac za zdravstveno osoblje srednje stručne spremne, raspisan je Konkurs za prijem u radni odnos.

Za prijem u radni odnos, Klinički centar potražuje 10 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera, 1 tehničara ginekološko-akušerskog smera, 1 laboratorijskog tehničara, 2 fizioterapeuta i 1 višeg medicinskog tehničara opšteg smera.

Uslovi za prijem su odogvarajuća stručna sprema i položen stručni ispit, psiho-fizička sposobnost za rad u smenama i radno iskustvo u stacionaru u trajanju od najmanje 2 godine.

Svi zainteresovani mogu da se prijave lično ili putampošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Ul. Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac sa naznakom za koje mesto se konkuriše.