Month: March 2016

Odluka

Gradsko veće. na osnovu člana 2. stav 1. tačka 23. i člana 35. stav 1. Odluke o Gradskom veću ("Službeni list grada Kragujevca". broj 25/1 5-prečišćen tekst) , Odluke o budžetu grada…