Savetniku pacijentovih prava u Kragujevcu prošle godine obratilo se više od stotinu građana.

Najviše zbog povrede prava na dostupnost zdravstvene zaštite, kvalitet zdravstvene usluge, kao i na uvid u medicinsku dokumentaciju.

Brojni prigovori odnosili su se na rad Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra, Urgentnog centra, ali i na druge klinike ove zdravstvene ustanove. U Kliničkom centru kažu da je to mali broj žalbi u odnosu na 500 hiljada pregleda koliko godišnje obave.

Zbog nedostatka sekundarne zdravstvene zaštite, pacijenti se upućuju na specijalističke preglede u Klinički centar koji pokriva više od 2 miliona stanovnika.

Na osnovu prigovora i žalbi građana koje su podneli savetniku pacijenta tokom prošle godine, zbog nepostojanja liste čekanja u Centru za radiološku dijagnostiku, nisu mogli u zakonskim okvirima od 30 dana da ostvare potrebnu zdravstvenu uslugu.

U Kliničkom centru kažu da godišnje imaju oko 500 hiljada pregleda na svim klinikama i da je to mali broj prigovora. Međutim, spremni su da bolje organizuju ovu službu kako na ovu važnu dijagnostičku uslugu pacijenti ne bi čekali i do 6 meseci.

Osnovani prigovori pacijenta najčešće su se odnosili i na naplaćivanje pojedinih usluga na Urgentnom centru. U Kliničkom centru kažu da građani preskaču svog izabranog lekara i često bez hitne potrebe koriste usluge potrebnije urgentnim pacijentima.

Veći broj prigovora pacijenata odnosio se i na nedostavljanje medicinske dokumentacije najbližim srodnicima umrlog pacijenta. U Kliničkom centru odgovaraju da postoji zakonska procedura u takvim slučajevima koj treb da se poštuje.

Izvor: RTK