U sali Crvenog krsta u Kragujevcu, predstavljene su
preporuke, smernice i zaključci, sa panel diskusije o problemima i
izazovima u nezi i zbrinjavanju osoba koje boluju od demencije, a sa kojima
se suočavaju njihove porodice, ustanove i lokalna zajednica i kako ih
ublažiti.
Pre konferencije održana je panel diskusija na kojoj su učestvovali
stručnjaci, koji rade na prevenciji i zaštiti starijih osoba, a dolaze
iz lokalne samouprave, javnih ustanova socijalne i zdravstvene zaštite i
organizacija civilnog društva iz grada Kragujevca.
Planirano je da se u Kragujevcu pilotira nova usluga iz oblasti socijalne zaštite Savetovalište za neformalne negovatelje, da se inicira saradnja svih aktera na tom zadatku i formiraju koalicije za

zagovaranje za preraspodelu neplaćenog negovateljskog rada.
Ova aktivnost je deo Projekta: „Razvoj savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i promocija preraspodele neplaćenog rada“ koji realizuje Amity iz Beograda u partnerstvu sa Crvenim krstom Kragujevac i Udruženjem građana Laris iz Čačka, a u okviru projekta „Rodno odgovorno
upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada“, koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Velike Britanije i Britanske Ambasade.