Uskladu sa merama Vlade Republike Srbije za suzbijanje epidemije Kovid-19, koje su juče stupile na snagu, a radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, doneo je odluku o organizovanju procesa rada u javnim preduzećima, ustanovama, javnim službama, Gradskoj upravi i stručnim službama grada Kragujevca. U cilju sprečavanja širenja epidemije Kovid – 19 i obezbeđivanje zaštite zaposlenih i korisnika usluga, odlukom je pored ostalog rukovodiocima pomenutih preduzeća i institucija naloženo da zaposlenima kod kojih radni proces to dopušta omoguće rad od kuće, vodeći računa da takva organizacija posla ne remeti proces rada. Zaposleni su obavezni da rad u poslovnim prostorijama obavljaju sa što manje kretanja, a međusobno kontaktiraju putem telefona ili elektronske pošte. Na osnovu procene obima posla i broja zaposlenih, rad u poslovnim prostorijama obavlja se uz obavezno korišćenje zaštitnih maski, redovnu dezinfekciju i propisanu udaljenost.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situciju i mere koje su preduzete apeluje se na sugrađane da sve zahteve koje imaju prema Gradskoj upravi prosleđuju elektronski, putem mejla pisarnica@kg.org.rs i u što većoj meri koriste Elektronski registar na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca kragujevac.rs. Na ovoj stranici građani bez odlaska na šalter u tri koraka mogu da saznaju šta im je potrebno od dokumentacije, informišu se o proceduri i plaćanju i preuzmu zahteve.

Kako bi se u cilju zaštite zdravlja i života stanovništva izbeglo širenje infekcije korona virusom, gradonačelnik i njegovi saradnici u narednom periodu neće biti u mogućnosti da primaju građane po ranije utvrđenim terminima. Na stranici „Pitajte Gradonačelnika“ koja je otvorena na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, građani će i dalje moći da postavljaju pitanja,  daju svoje predloge i sugestije gradonačelniku ili njegovim saradnicima, kao i putem mejla pitajtegradonacelnika@kg.org.rs.  Građani će odgovor dobiti u najkraćem mogućem roku, a kada epidemiološka situacija to bude dozvolila, gradonačelnik i njegovi saradnici će nastaviti sa redovnim prijemom građana.

izvor i foto: https://www.kragujevac.rs/